ER-REZZÂK

ER-REZZÂK

ER-REZZÂK

Rezzak : Rızık ihsan edici, tekrar tekrar, bol bol rızık veren.
Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah, diledigine hesapsiz rizik verir.” (Bakara, 212)

Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır…” (Ankebût, 60)

Beslenerek yaşamaları için bütün canlıların rızıklarını veren yalnız Allah Teala’dır. O’ndan başka rızık veren yoktur. Eğer Continue reading “Rezzak” »

yorum yaz
EL-VEHHÂB

EL-VEHHÂB

EL-VEHHÂB

Vehhab : Karşılıksız veren, sonu gelmeyen bağışların sahibi.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

Yoksa, güçlü ve üstün olan, karşılıksız bağışlayan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?“
(Sad, 9)

Kullarına hiçbir karşılık gözetmeksizin tekrar tekrar ve Continue reading “Vehhab” »

yorum yaz
EL-KAHHÂR

EL-KAHHÂR

EL-KAHHÂR

Kahhâr : İsyankarları kahreden, hiç bir şekilde mağlub edilemeyen, üstün gelinemeyen

Cenab-ı Hak buyuruyor:
“O, kulları üzerinde kahredici olandır.O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.” (En’am,18 )

…De ki: ‘Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve O, tektir, kahredici olandır.’ ” (Ra’d,16)
Mülkün, üstünlüğün, güç ve Continue reading “Kahhâr” »

yorum yaz
EL-ĞAFFAR

EL-ĞAFFAR

EL-ĞAFFAR

Gaffar : Günahları tekrar tekrar, çokça bağışlayan

Cenab-ı Hak buyuruyor:

Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir.” (Hacc, 60)

“Gerçekten ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup sonra da Continue reading “Gaffar” »
yorum yaz
EL-MUSAVVİR

EL-MUSAVVİR

EL-MUSAVVİR

Musavvir : Tasvir eden, herşeye şekil ve suret veren

Cenab-ı Hak buyuruyor:

O Allah ki, Yaratan’dır, kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.” (Haşr, 24) Dünya üstünde yüz

Continue reading “Musavvir” »

yorum yaz
EL-BÂRİ’

EL-BÂRİ’

EL-BÂRİ’

Bâri : Her şeyi düzenli bir şekilde yaratan

Cenab-ı Hak buyuruyor:

O Allah ki, Yaratan’dır, kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.“
(Haşr, 24 )

Bâri’dir. Yani Continue reading “Bari” »

yorum yaz
EL-HÂLIK

EL-HÂLIK

EL-HÂLIK

Hâlik : Yaratıcı

Cenab-ı Hak buyuruyor:

Ey insanlar, Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah’ın dışında bir başka Yaratıcı var mı? O’ndan başka İlah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?” (Fatır, 3)

İşte Rabbiniz olan Allah budur. O’ndan başka İlah yoktur. Herşeyin Yaratıcısı’dır, öyleyse O’na kulluk edin. O Continue reading “Halik” »
yorum yaz
EL-MÜTEKEBBİR

EL-MÜTEKEBBİR

 

EL-MÜTEKEBBİR

Mütekebbir : En büyük ve en yüce olan, büyüklüğünü, ululuğunu her an ve her yerde gösteren

Cenab-ı Hak buyuruyor:

O Allah ki, O’ndan başka İlah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; Selam’ır; Mü’mindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir.“
(Haşr, 23)
Kudsi bir hadiste Allah şöyle buyurmuştur Continue reading “Mütekebbir” »

yorum yaz
Esmaül Hüsna

Gelişmiş Rastgele Yazılar

  • HafizHafiz:   EL-HAFÎZ Hafiz : Koruyucu ve mu...
  • HalimHalim:   EL-HALÎM Halim : Yumuşak ...
  • AliyyAliyy: EL-ALİYY Aliyy : En üstün ve en yüksek C...
  • BakiBaki: Baki EL-BÂKÎ: Varlığının sonu olmayan ...
  • DarrDarr: Darr : Sıkıntı ve zorluk veren şeyleri...
  • AlimAlim: Alim : Her şeyi çok iyi bilen, hakkıyla bile...

Kaynakçalar

1) Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
2) Yüce Allah’ (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
3) Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
4) Miftahü’l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
5) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
6) Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
7) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun bayrak, Threshold Books, 1985
8) Allah’ın İsimleri, Harun Yahya
9) Kubbealtı Lugatı
10) Elmalı Tefsir
12) Allah’ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Esmaül Hüsna

Tags

Archives