EL-BEDİ’

EL-BEDİ’

Bedi - EL-BEDİ’: Örneksiz yaratan


Cenab-ı Hak buyuruyor:“O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır.” (Enam, 101)

Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece “Ol!” der,  o da hemen oluverir.” (Bakara 117)

O, bütün göklerin ve yerin, benzersiz yaratıcısıdır. Bütün ulvî ve sûflî âlemden hiçbiri yokken, örnek olacak, aynîlik ifade Continue reading “Bedi” »

none