malikul mülk

malikul mülk

 

Malikül Mülk :

MALİKܒL-MÜLK: Mülkün ebedi sahibi

Cenab-ı Hak buyuruyor:

De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın.” (Ali İmran, 26)

Mutlak hakim ve hak olan Allah, çok yücedir. O’ndan başka İlah yoktur, O, yüce Arş’ın sahibidir.” (Müminun, 116)

Oldukça kudretli, mülkünün sonu olmayanın yanında doğruluk makamındadırlar.” (Kamer, 55)

Allah, mülkün gerçek sahibidir, ebedi sahibidir. Bütün Continue reading “Malikül Mülk” »

2 com