EL-MÜTEÂLÎ

EL-MÜTEÂLÎ

EL-MÜTEÂLÎ

Müta’ali : Pek yüce, yüceler yücesi, aklın alabileceği herşeyden pek yüce

Cenab-ı Hak buyuruyor.

O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir.” (Rad, 9)

O, yücedir, büyüktür.” (Bakara, 255)

Yüce Rabbinin adını tesbih et.” (Ala,1)

Allah’ın yüceliğinin üstünde hiçbir yücelik yoktur. Allah, her üstün ve yüksek makamın daha üstündedir.

Allah kendi zatında yücedir. bu yüzden Continue reading “Müteali” »

none