EL-MÜTEÂLÎ

EL-MÜTEÂLÎ

EL-MÜTEÂLÎ

Müta’ali : Pek yüce, yüceler yücesi, aklın alabileceği herşeyden pek yüce

Cenab-ı Hak buyuruyor.

O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir.” (Rad, 9)

O, yücedir, büyüktür.” (Bakara, 255)

Yüce Rabbinin adını tesbih et.” (Ala,1)

Allah’ın yüceliğinin üstünde hiçbir yücelik yoktur. Allah, her üstün ve yüksek makamın daha üstündedir.

Allah kendi zatında yücedir. bu yüzden her şeyden daha yücedir. Yücelikte Allah’ın hiçbir kusur ve ayıbı yoktur. O, mutlak olarak en yücedir. O, ilimde, kudrette, hayatta, cömertlikte, merhamette ve diğer bütün sıftlarında kusursuz ve mükemmel olduğu gibi yücelikte de eksiksiz ve kusursuzdur. O’nun bu yüceliği cihet ve mekan bakımından değildir. Zira O, cihet ve mekandan münezzehtir (arınmıştır).Her şey, O’nun kudreti ve iktidarı altındadır.

Yaratılmışları överken mübalağadan özellikle sakınmak ve hiçbir yaratılmışı asla bu anlama varan bir üslub ve vurgu ile yüceltmemek lazımdır. Bu kavram ancak Allah’ı nitelendirir ve sadece O’na tahsisi gerekir.

İnsanların bir kısmı etraflarındaki sayısız delile rağmen Allah’ın ululuğunu, yüceliğini takdir edemezler. Son derece aciz oldukları halde kendilerini büyük görmekte, kendilerini Yaratanı ise hiç düşünmemektedirler. Bu büyüklenme duygusunun nedeni kötülüğü emreden bir nefse sahip olmasıdır. Ancak iman edenler Allah’ın yüceliği karşısında insanın ne derece aciz bir varlık olduğunu, hiçbir şeye güç yetiremeyeceğini bilirler. Evrenin her noktası Allah’ın büyüklüğünü yansıtır. Ama O’nun sonsuz gücünü ve ilmini anlatmaya asla kafi gelmez. Allah her türlü ortaklıktan, kusurdan, eksiklikten, sınırdan münezzeh olandır.  Bütün üstün sıfatların ve bütün güzel isimlerin tek sahibidir. O’nun ilmi, aklı, gücü, kudreti, rahmeti, şefkati, fazlı, ihsanı sonsuzdur. ‘Sonsuz’ kelimesi Allah’ın büyüklüğünü kavrayabilmek için üzerinde iyi düşünülmesi gereken bir kavramdır. Allah ölümlerinden sonra insanları yeni bir yaratılışla yaratacak ve bundan sonra dünyada yaptıklarının bir karşılığı olarak cennet veya cehennemde devam edecek olan sonsuz hayatlarını başlatacaktır. Burada yüz değil, bin değil, yüzbin veya milyar yıl da değil, trilyon ya da katrilyon kere katrilyon yıl da değil, sonsuza kadar sürecek bir ömürden bahsedilmektedir. Yani yüz trilyon insan olsa, gece gündüz hiç durmadan yüz trilyonu yüz trilyon ile çarparak ilerleseler, yüz trilyon ömürleri olsa ve ömürleri boyunca bu işle uğraşsalar yine de yıl sayısını hesaplayamayacakları kadar uzun bir ömür. Oysa Allah öyle büyük bir ilme sahiptir ki insana göre ‘sonsuz’ olan herşey, O’nun bilgisi dahilindedir. Zamanın ilk yaratıldığı andan sonsuza değin geçecek olan her olayı, her düşünceyi, vakitleri ve şekilleri ile belirleyen ve bilen O’dur.

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Esmaül Hüsna

Gelişmiş Rastgele Yazılar

  • CamiCami: Câmi :  EL-CÂMİ’: İstediğini istediği zam...
  • HafidHafid: EL-HÂFİD Hâfid : Aşağıya indiren, alçalta...
  • GafurGafur: EL-ĞAFÛR Ğafur : Kullarının günahlarını...
  • MuahhirMuahhir: EL-MUAHHİR Muaahhir : Dilediğini bir hikm...
  • BediBedi: Bedi - EL-BEDİ’: Örneksiz yaratan Cenab...
  • VehhabVehhab: EL-VEHHÂB Vehhab : Karşılıksız veren, son...

Kaynakçalar

1) Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
2) Yüce Allah’ (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
3) Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
4) Miftahü’l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
5) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
6) Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
7) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun bayrak, Threshold Books, 1985
8) Allah’ın İsimleri, Harun Yahya
9) Kubbealtı Lugatı
10) Elmalı Tefsir
12) Allah’ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Esmaül Hüsna

Tags

Archives