ER-RÂFİ

ER-RÂFİ

 

ER-RÂFİ

Râfi : Dereceleri yükseltici, rızkı yükseltici

Cenab-ı Hak buyuruyor:

Dereceleri yükselten Arş’ın sahibi (Allah)tır.…” (Mü’min, 15)Resulullah buyuruyor:

Kendisine haksızlık yapılan bir kul, buna sabrederse, Allah onun izzet ve onurunu daha fazla artırır. Allah için alçak gönüllü olan kulu, Allah mutlaka yükseltir”

Rafi ismi  değişik şekillerde Kur’an-ı Kerim’de geçer. Ancak Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği hadis-i şerifte geçmekte olup bütün islam alimleri bunu kabul etmişlerdir. Bu dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten O’dur. O dilediğini yükseltir dilediğinide alçaltır. Kalpleri kendisine yaklaştırarak yükseltir, nefisleri de kendinden uzaklaştırarak alçaltır. Allah, kaderine razı olanı daha üstün makamlara yükseltir.

Yükselmek; yüksek makam ve mevkilere sahip olmak, iktidar olmak, miskin ve yoksullara karşı büyüklenmek,  malının çok ve işinin düzgün oluşuyla övünmek demek değildir. Bu özelliklere sahip olmak, övgüyü ve yükselmeyi hak etmek anlamına gelmez. Asıl şeref ve onur, yüksek mevki ve makam, Allah’ın  başarılı kılmasıyla elde edilendir. Böyle ve onur şeref, Allah’ı tasdik etmeyi, emir ve yasaklarına uymayı, O’nun yolunda yürümeyi, kalbi arındırmayı ve O’nunla sevinmeyi sağlar. Bu onura sahip olan kimse, Rabb’inden karşılık bulur.

Allah’ın insanları yükselttiğini, ahirette müminlerin derecelerini  yükselteceğini, böylece onları mutlu kılacağını ve şereflerini artıracağını ifade eder. Kur’an-ı kerim’de isim olarak yer almayan Râfi, esmâ-i hüsnâyı sayan hadiste (Tirmiz, Da’vaat, 82) geçmektedir. Yükselmek isteyen O’nun rızasını kazandıracak amellerle bu yoldaki özlemini ortaya koymalıdırlar. Zira O dilemedikten sonra kimse kendiliğinden yükselemez.

Tenbih: Bu ismi bilen kişi, eğer iktidar sahibi bir kimse ise, Allah’ın yükselttiği ve değer  verdiği kimseleri yükseltmeli ve onlara değer vermelidir. Eğer iktidar sahibi değilse, bu ismi kardeşlik ve dostluk için kullanmalıdır. Allah’ın kendilerini yükselttiği ve değer  verdiği kimselerle arkadaşlık ve dostluk kurmalıdır. Eğer buna gücü yetmiyorsa, Allah’ın yükselttiklerin sevmeli, alçalttıklarından da nefret etmelidir. Çünkü Allah için sevmek veya nefret etmek, imanın bir gereğidir.

İhlasla “Yâ Râfi” diye bir müslüman bu isme devam etse, maddi ve manevi dereceleri, yükselir, imkanlara kavuşur.

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Esmaül Hüsna

Gelişmiş Rastgele Yazılar

  • MuizMuiz: EL-MUİZZ Muiz : İzzet veren, yükselte...
  • MecidMecid: EL-MECÎD Mecid : Şanı büyük ve yüksek, ik...
  • MuzilMuzil: EL-MÜZİLL Müzil : Alçaltan, zillet veren,...
  • MusavvirMusavvir: EL-MUSAVVİR Musavvir : Tasvir eden, herşe...
  • GaffarGaffar: EL-ĞAFFAR Gaffar : Günahları tekrar tekra...
  • MütealiMüteali: EL-MÜTEÂLÎ Müta'ali : Pek yüce, yüceler y...

Kaynakçalar

1) Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
2) Yüce Allah’ (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
3) Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
4) Miftahü’l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
5) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
6) Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
7) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun bayrak, Threshold Books, 1985
8) Allah’ın İsimleri, Harun Yahya
9) Kubbealtı Lugatı
10) Elmalı Tefsir
12) Allah’ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Esmaül Hüsna

Tags

Archives